ATİK İş Sağlığı ve Güvenliği Size Ne Gibi Avantajlar Sağlar

 • ATİK İş Sağlığı ve GüvenliğiYasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi ATİK OSGB yerine getirecektir.
 • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.
 • İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken en az, 12 m² Sağlık Hizmetleri, 8 m² İş Güvenliği hizmetleri için oda bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
 • İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
 • İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak.
 • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
 • ATİK OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimimizin yine ATİK OSGB tarafından denetlenmesi sağlanarak verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.
 • Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
 • ATİK OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.
 • İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır
 • ATİK OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve  işverene raporlama yapacaktır.

Comments are closed