Hizmetlerimiz

6331 SAYILI İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6.maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak,iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirmek zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını yasal olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Mevzuat kapsamında ATİK OSGB olarak sunduğumuz hizmetlerimiz;

Comments are closed