Acil Durum Eylem Planları

İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlemelidir. Çalışanlarını  acil durumlara karşı örgütlemek, eğitmek ve tatbikatları yapmak suretiyle hazırlamakla sorumludur.

Bu çalışmalar firmaya özgü olarak Acil Eylem Planı projelendirilerek ve ekipler oluşturulup eğitilerek tarafımızdan organize edilmektedir.

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak, 18.06.2013 tarihinde 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Comments are closed