İş Sağlığı Hizmetleri

  • Atik OSGB Is Sagligi HizmetleriYönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde işletmenizde görevlendirdiğimiz İşyeri hekimimizin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili hizmetleri,
  • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmesi,
  • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirilmesi,
  • Tutulması zorunlu olan kayıt ve istatistik bilgilerinin tutulması,
  • Çalışanların belirli periyotlarda yapılması zorunlu olan periyodik muayenelerinin yapılması,
  • İşyerlerinde meydana gelen veya olabilecek kaza ve meslek hastalıklarının, değerlendirilmesi yapılarak tekrarlanmaması için önleytici faaliyet planlarının hazırlanması,
  • Yasal olarak yapılması gereken portör muayenelerinin yapılması,
  • Koruyucu sağlık hizmetleri,
  • Çalışanların işlerine uygun sağlık eğitimlerinin verilmesi,
  • Aşılama hizmetleri .

Comments are closed