Risk Değerlendirmesi

Risk analiziİlgili mevzuat gereği bütün işverenler; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmalı ve yaptırmalıdır.

Uzmanekibimiz tarafından, işletmenin her noktasındaki risk faktörleri tespit edilirek fotoğraflanır ve uygun risk analizi metoduyla raporlaması yapılır. Risk değerlendirmeleri işyerlerinin ve yapılan işin özellikleri dikkate alınarak firmaya özel olarak yapılmaktadır.

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak, 29.12.2012 tarihinde 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Comments are closed